Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2003, No 11

 

Зміст

Брей В.В., Гребенюк А.Г., Бричка А.В.
Вивчення механізму конверсії метанолу у вуглеводні на цеолітах методом десорбційної мас-спектрометрії - 1

Хоменко К.М., Брей В.В.
Синтез цеолітів ZSM-5 і ZSM-11 на основі високодисперсного алюмінійвмісного кремнезему - 9

Патриляк К.І., Охріменко М.В., Патриляк Л.К., Ліхньовський Р.В., Кондратюк А.З.
Динаміка коксоутворення за невеликих ступенів заповнення активної поверхні коксом - 13

Патриляк Л.К., Коровіцина Г.С., Патриляк К.І., Яковенко А.В., Манза І.А., Бартош П.І.
Локалізація обмінних катіонів і відновленого металу в цеоліті NiNaY методом термопрограмованої десорбції аміаку - 16

Патриляк Л.К., Романюк Р.В., Левчук М.М., Манза І.А., Цуприк І.М.
Ізомеризація н-пентану та н-гексану на каталізаторах синтетичної морденітової основи - 21

Патриляк Л.К., Іонін В.О., Бартош П.І., Ліхньовський Р.В.
Порівняльні властивості цеолітних кислотних каталізаторів різного приготування - 25

Вихрестюк М.І., Іщук Ю.Л.
Склад, структура і роль кисневмісних сполук в мастильних матеріалах різного призначення - 29

Ковтун Г.О., Каменєва Т.М., Кочканян Р.О.
Фуллерен С 60 в обриві ланцюгів окиснення органічних сполук - 36

Ковтун Г.О., Плужніков В.О., Циганков С.А., Пустарнакова Г.Ф.
Каталіз обриву ланцюгів окиснення 1,4-цис-поліізопрену кластерами кобальту Co3(μ3-C–C6H4NHR-p)(CO)9 - 39

Шкарапута Л., Митрохіна Л., Морозова І., Тищенко Л., Даниленко В., Абросімов В.
Температурні режими дискового екструдера - 42

Баранський К.І., Пивовар В.П.
Підвищення працездатності дизельних двигунів шляхом застосування нової моторної оливи Галол М-4042 ТД - 46

Тарасенко Ю.О., Болдирева Н.О., Герасимюк І.П., Лапко В.Ф., Яцимірський В.К.
Синтез і дослідження нанесених на активоване вугілля Pd/C-каталізаторів у модельній реакції окиснення водню - 51

Лявинець О.С.
Склад гідропероксидів та їх роль у розгалуженні ланцюгів під час рідиннофазного окиснення н-парафінів - 57

Соловйов С.О., Бейман А., Павліков В.М., Гармаш Є.П., Курилець Я.П., Шамрай О.А., Плескач І.В.
Каталізатори очистки газових викидів дизельних двигунів - 63

Жизневський В.М., Гуменецький В.В.
Вплив лужноземельних промоторів на фізико-хімічні властивості Fe-Te-Mo-Ox -каталізатора - 68

Космамбетова Г.Р., Канцерова М.Р., Орлик С.М.
Вплив природи носія і модифікуючих добавок на каталітичну активність марганцевих каталізаторів у реакції глибокого окиснення метану - 74

Кашковський В.І.
Перспективи механо- та НВЧ-хімії в гетерогенних каталітичних процесах - 78

Халамейда С.В., Зажигалов В.О.
Механохімічна модифікація V-вмісних каталізаторів - 85

Зажигалов В.О., Чебуракова О.В.
Парціальне окиснення н-пентану в присутності VPBiO-каталізаторів - 98

80-річчя професора П.М. Галича - 104

Іщук Ю., Шкарапута Л.
Скляр Володимир Тихонович. Короткий нарис життя та творчості - 106

Пам’яті професора О.Л. Главаті - 113

Правила для авторів - 114