Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2006, No 14

 

Зміст

Кашковський В.І., Григор’єв А.О.
Метатезис олефінів – минуле, сьогодення, майбутнє - 1

Кашковський В.І., Григор’єв А.О.
Метатезис олефінів – каталізатори, механізм, кінетика - 11

Патриляк Л.К., Охріменко М.В.
Коксоутворення на цеолітних каталізаторах - 22

Поп Г.С., Біленька В.І.
Створення поверхнево-активних систем та колоїдно-хімічні важелі керування їхніми властивостями - 33

Шаповал Г.С., Миронюк І.Є., Громова В.П., Кругляк О.С.
Вольтамперометричне дослідження каталітичних redox-процесів за участю амінокислот - 43

Подлєнних Л.В., Нікулічев Ю.Г.
Вплив швидкості охолодження мило-оливних розчинів і наявності поверхнево-активних речовин на дисперсність, будову кристалів 12-гідроксистеарату літію та його загущувальну здатність - 49

Ярмолюк Б.М., Короткова Н.П., Береза Л.І.
Тенденції застосування додатків до бензинів - 53

Яцимирський В.К., Олексенко Л.П., Луценко Л.В.
Кінетика окиснення монооксиду вуглецю на біметалвмісному каталізаторі Cо-Pd/ZSM-5 - 71

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П., Алімова О.В.
Модуль пружності – важливий параметр захисного покриття, що екструдується - 77

Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Мошковська І.В., Мацьків О.О.
Утилізація ізоамілового спирту – побічного продукту отримання етанолу - 81

Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Мацьків О.О., Івасів В.В.
Газофазне окиснення ізобутилового спирту на Fe-Te-Mo-оксидному каталізаторі - 85

Ковтун Г.О., Каменєва Т.М., Павліщук В.В., Гавриленко К.С.
Комплекс [Fe2MnО(CF3COO)6(H2O)3] в каталізі обриву ланцюгів окиснення бензилового спирту - 91

Циганков С.А., Ковтун Г.О.
Кластери кобальту Co3(μ3-C–R)(CO)9 – стабілізатори окиснення органічних сполук - 95

Чебуракова О.В., Александрова В.С., Бачерікова І.В., Зажигалов В.О.
Вплив домішок на фізико-хімічні властивості поверхні VPO-каталізатора - 102

Самченко Ю.М., Циріна В.В., Альтшулер М.А.
Cорбційні властивості дисперсних кополімерних гідрогелів - 112

Федевич Є.В.
Структура системи Те–Мо–О і її каталітичні властивості в реакціях окиснення нижчих олефінів - 116

Ковтун Г.О., Каменєва Т.М., Нестеров Д.C., Кокозей В.М.
Каталіз обриву ланцюгів окиснення спиртів гетерополіядерним комплексом [CuCoCd(L)2(H2L)2(NCS)Br2]СН3ОН - 129

Шевчук В.У., Баб’як Л.В., Мацяк О.М., Абаджев С.С.
Вплив γ-Al2O3 як в’яжучого компонента на каталітичні властивості та механічну міцність висококремнеземного цеоліту - 131

Ковтун Г.О.
Метатезіс: Нобелівська премія-2005 - 134

Правила для авторів - 136