Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2007, No 15

 

Зміст

Кухар В.П.
Біоресурси – потенціальна сировина для промислового органічного синтезу - 1

Самченко Ю.М., Пасмурцева Н.А., Альтшулер М.А.
Сорбційні властивості (ко)полімерних гідрогелів з нанорозмірною структурою пор - 16

Брей В.В., Прудіус С.В., Шистка Д.В., Мележик А.В.
Синтез висококислотного 14WO3–Nb2O5 на різних оксидних носіях - 21

Патриляк Л.К., Іонін В.О.
Алкілування ізобутану бутенами - 26

Степанов А.В., Ковтун Г.О., Матусевич Г.Г.
Енерготехнологічні установки для беззалишкової переробки нафти - 38

Павленко М.І., Сорока Я.М., Гвоздяк П.І., Кухар В.П.
Біодеструкція поліциклічних ароматичних вуглеводнів - 46

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л.
Оцінка нестаціонарних температурних полів при формуванні антикорозійного покриття - 63

Брей В.В., Шистка Д.В., Прудіус С.В.
Бензолювання анізолу та толуолу на суперкислотному каталізаторі WO3/ZrO2 у проточному режимі - 67

Задерко О.Н., Диюк В.Є., Бударин В.Л., Гомонюк Л.Н., Яцимирський В.К.
Хімічні властивості подвійного зв’язку активованого вугілля: бромування та нуклеофільне заміщення - 70

Пархоменко П.І., Макаренко О.Г., Мусієнко О.А., Курильчик С.М., Кріль Л.М., Пархоменко В.І., Павловський О.А., Пархоменко В.П., Острік Д.В.
Синтез і деякі властивості 3-метилсульфоланіл-3-ізоціанату - 75

Танчук Ю.В., Кухар В.П.
Несиметричний диметилгідразин. Хімічні перетворення та утилізація - 87

Суховєєв О.В., Ковтун Г.О., Суховєєв В.В.
Біс(N-фенілантранілати) неперехідних металів – антиокиснювальні присадки до органічних сполук - 94

Ковтун Г.О., Жила Р.С., Каменєва Т.М.
Кінетична модель інгібуючої дії фулерену С60 при окисненні бензилового спирту - 97

Матвійчук Д.А., Кашковський В.І.
Метатезис олефінів з функціональними групами - 101

Процишин В.Т., Голік М.А.
Синтез оливорозчинного інгібітора корозії чорних металів на основі етерів та амідів олеїнової кислоти - 108

Поп Г.С., Біленька В.І.
Колоїдно-хімічні важелі керування властивостями полегшених інвертних дисперсій - 112

Кобилянський Є.В.
Комплексні надлужні фенолятні мастила - 117

Железний Л.В., Бутовець В.В.
Кінетика окиснення комплексних літійових мастил на синтетичних оливах - 122

Правила для авторів - 127