Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2009, No 17

 

Зміст

Криль А.А., Прудіус С.В., Брей В.В.
Вивчення конверсії ізобутан-ізобутанольної суміші у вуглеводні i-С8 на кислотних каталізаторах - 1

Старух Г.М., Левицька С.І., Мутовкін П.О., Брей В.В.
Гліцероліз рапсової олії на MgO-вмісних каталізаторах - 4

Волошина Ю.Г., Патриляк К.І., Охріменко М.В., Репецький І.А., Патриляк Л.К., Манза І.А., Іваненко В.В.
Етаноліз ріпакової олії на цеолітних каталізаторах широкого спектру кислотності - 8

Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Мала Р.І.
Трансамідування жирних кислот і тригліцеридів олій оксіетильованими етилендіамінами - 12

Іщенко О.В., Силенко П.М., Захарова Т.М., Яцимирський А.В., Шлапак А.М.
Cu2(OH)3NO3, нанесений на SіC, як активний каталізатор окиснення СО - 18

Іщенко Е.В., Мацуй Л.Ю., Гайдай С.В., Вовченко Л.Л., Карташова Т.В.
Вплив умов формування оксидного Cu-Co-Fe каталізатора, нанесеного на ТРГ, на його активність в реакції окиснення СО - 22

Манойло О.М.
В’язкість як основний керований параметр технологічних процесів виробництва присадок до олив - 27

Шаповал Г.С., Кругляк О.С., Кузнєцова Т.Ю., Соловйов В.В., Нестюк Н.В.
Електрокаталітичне окиснення природних ендогенних антиоксидантів - 31

Волошина Ю.Г., Репецький І.А., Патриляк К.І., Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Іваненко В.В.
Нові підходи до селективної дезактивації зовнішньої поверхні кислотних цеолітів - 39

Пилявський В.С., Ковтун Г.О., Полункін Є.В., Каменєва Т.М.
Вплив металокомплексних присадок на несучу здатність дисперсійних середовищ - 45

Суховєєв В.В., Москаленко О.В., Ковтун Г.О., Суховєєв О.В.
Дослідження залежності біоцидної активності металохелатів з N-, O- або S-гетероатомами у координаційному вузлі від їх будови - 48

Бодачівська Л.Ю.
Трансамідування фосфатидного концентрату високомолекулярними первинними амінами фракції С16–18 Н33–37 NН2 - 52

Вихрестюк М.І., Іщук Ю.Л., Дідковський В.Є., Ткаченко Д.О., Лютий С.М.
Мас-спектрометрія і ультрафіолетова спектроскопія в дослідженні складу та вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів в паливах, їх компонентах та газових викидах із двигунів - 58

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П., Даниленко В.В.
Оцінка температурного режиму екструдера для нанесення адгезиву - 67

Небесний Р.В., Івасів В.В., Жизневський В.М., Шибанов С.В.
Газофазно-каталітична конденсація формальдегіду з оцтовою кислотою - 70

Жизневський В.М., Гуменецький В.В.
Кінетика окислювального амонолізу пропілену на Fe-Te-Mo-O x -каталізаторі - 72

Редькіна А.В., Хоменко К.М., Коновалова Н.Д., Оранська К.І.
Дегідрування пропану на оксиді ванадію, нанесеному на тітанаеросил - 76

Пилявський В.С., Ковтун Г.О., Полункін Є.В., Гайдай О.О.
Покращення мастильних властивостей етанольних моторних палив - 84

Волошина Ю.Г., Патриляк Л.К., Патриляк К.І.
Переестерифікація тригліцеридів жирних кислот на твердих каталізаторах - 87

Лісняк В.В., Яцимірській В.К., Киндер Т.Д., Болдирєва О.Ю.
Каталітичне окиснення метану на оксидах V2O5, Nb2O5 та Та2О5, сформованих при відновленні у водні в присутності Pt(Pd) - 97

Тичинін І.В., Поважний В.А., Мельничук О.В., Головко Л.В.
Особливості формування поруватого простору наноструктурованих вуглецевих матеріалів в процесі темплатного синтезу - 100

XXIV наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії (тези) - 105

Пам’яті професора Драча Б.С. - 118

Правила для авторів - 119