Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2010, No 18

 

Зміст

Прудіус С.В.
Синтез мезопористого кислотного оксиду ZrO2–SiO2 - 1

Волошина Ю.Г., Меркотун В.К., Коновалов С.В., Манза І.А., Патриляк К.І.
Кислотність цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутенами із селективно дезактивованою зовнішньою поверхнею - 6

Глікін М.А., Кудрявцев С.О., Глікіна І.М., Кащеєв О.С.
Змінення ефективності каталізаторів крекінгу вакуумного газойля в умовах технології аерозольного нанокаталізу - 10

Степанов А.В., Матусевич Г.Г., Полункін Є.В.
Переробка вугілля термічним піролізом - 17

Дроздова Н.І., Свириденко В.Г., Хаданович А.В.
Потенціометричне дослідження процесів гідроксокомплексоутворення у розчинах Мn2+–Сu2+(Cd2+)–NO3 –H2O - 22

Лявинець О.С., Андрійчук Ю.М.
Тіосемікарбазони ароматичних альдегидів – інгібітори розпаду гідропероксиду кумену - 27

Кашковський В.І.
Одержання фурфуролу із рослинної сировини - 31

Пилявський В.С., Полункін Є.В., Каменєва Т.М.
Динамічна несуча здатність рідких спиртів - 42

Бортишевський В.А., Каменських Д.С., Євдокименко В.О., Мельникова C.Л.
Дослідження протонопровідних властивостей вуглецевих мембран за високих температур - 47

Конюшенко В.П.
Особливості спряженого хлорування ненасичених сполук у тонких плівках високократної піни - 51

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П.
Обладнання для визначальних стадій виобництва адгезиву - 54

Бричка С.Я.
Хімія імоголітних нанотрубок. Частина 1. Синтез і структура - 58

Поважний В.А., Головко Л.В.
Носій каталізатора синтезу вінілацетату на базі активованих антрацитів донецьких родовищ - 67

Федевич Є.В., Федевич О.Є., Жизневський В.М.
Окиснення ізоаміленів на телур-молібден-оксидних каталізаторах - 73

Вихрестюк М.І., Дуброва О.А., Кашковський В.І., Нікулічева Н.О., Нікітіна Н.С., Скороход В.В., Ткаченко Д.О.
Дослідження нафтових забруднень ґрунту та процесів їх біологічної утилізації методами екстракції, хроматографії, інфрачервоної і мас-спектрометрії - 78

XXV наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії (тези) - 94

До 100-річчя від дня народження академіка Гутирі В.С. - 106

Суховєєв В.В., Москаленко О.В., Пилявський В.С.
Внесок Г.О. Ковтуна у створення сучасної наукової школи з металокаталізу в Ніжинському державному університеті ім. Миколи Гоголя - 109

Правила для авторів - 111