Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2012, No 20

 

Зміст

Левицька С.І., Шістка Д.В., Брей В.В.
Етаноліз ріпакової олії на модифікованих кремнеземахз поверхневими –SO3H-групами - 1

Патриляк К.І., Патриляк Л.К.
Теорія Дж.А. Ола та гетерогенний каталіз - 6

Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю.
Синтез і властивості поверхнево-активних речовин на базі вищих жирних кислот і продуктів їх хімічної трансформації - 22

Поп Г.С.
Новітні уявлення щодо перебігу процесу карбонатації в мікроемульсіях - 35

Патриляк Л.К., Патриляк К.І., Охріменко М.В., Лєвтєров А.М., Мараховський В.П., Савицький В.Д., Іваненко В.В., Коновалов С.В., Волошина Ю.Г.
Характеристики біодизельного палива різних способів приготування - 39

Поп Г.С., Біленька В.І., Бодачівська Л.Ю.
Водно-паливні мікроемульсії, стабілізовані оксіетильованими аміноамідами кислот ріпакової олії - 43

Патриляк К.І., Коновалов С.В., Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Іваненко В.В., Волошина Ю.Г., Манза І.А.
Локалізація коксових відкладень по окремих структурних елементах дезактивованого цеоліту HY - 48

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П.
Оптимізація рецептури адгезиву єкструдованого покриття холодного нанесення - 52

Рогальський С.П., Каменєва Т.М., Бардо Ж.-Ф., Тарасюк О.П., Лобок С.І., Вовк А.І.
Антимікробна полімерна композиція на основі поліаміду 12 і полігексаметиленгуанідину дибутилфосфату - 58

Огурцов М.О.
Синергізм каталітичної активності поліаніліну та інгібіторних властивостей допанту в захисті низьковуглецевої сталі від корозії - 64

Полункін Є.В., Каменєва Т.М., Пилявский В.С., Жила Р.С., Гайдай О.О., Трошин П.А.
Антиокиснювальні й протизадирні властивості галогенових фулеренів - 70

Корж Р.В.
Гідротермальна газифікація лігноцелюлозної біомаси до газової сировини для виробництва моторних палив ІІ покоління - 75

Небесний Р.В., Івасів В.В., Жизневський В.М., Піх З.Г.
Одержання метакрилової кислоти конденсацією пропіонової кислоти з формальдегідом на B2O3 – P2O5 – ZnO-каталізаторах - 88

Волошина Ю.Г., Пертко О.П., Демиденко М.М., Патриляк К.І., Манза І.А., Патриляк Л.К.
Дезактивація цеоліту HY із селективно знекислотненою зовнішньою поверхнею в реакції крекінгу пентену - 191

Юдіна В.В., Яворська З.С., Сафронов О.І., Ярмолюк Б.М.
Залежність функціональних властивостей борованих сукцинімідів від вмісту бору - 94

Любінін І.А., Курбатова М.В., Куліков Л.М., Кьоніг Н.Б.
Пластичні мастила з додатками графеноподібних наночастинок дисульфіду молібдену - 98

Багрій Є.Г.
Хімія карбкатіонів: β-метильний зсув – новий тип перегрупування катіонів місткових аліциклічних вуглеводнів - 106

Лісняк В.В.
Каталітичне окиснення водню на системах V2O5 – нанесений платиновий метал (Pt/Pd), сформованих при відновленні у водні - 113

Головко Л.В., Мельничук О.В., Молодий Д.В., Лисухо Т.В.
Диференціація груп кислотного характеру на поверхні вуглецевих матеріалів різної природи - 118

Ворончак Т.О., Піх З.Г., Никулишин І.Є., Рипка Г.М.
Гетерогенно-каталітична олігомеризація олефінвмісних фракцій продуктів піролізу вуглеводневої сировини - 125

Прудіус С.В.
Вплив умов синтезу і концентрації вольфрама на властивості кислотного оксиду WO3/ZrO2 -SiO2 - 131

Ольшевський І.В., Гаєвська Т.А., Білокопитов Ю.В.
Газофазне окиснення бромбензолу на оксидному каталізаторі - 135

70-річчя академіка В.П. Кухаря - 140

90-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Власенка - 142

Правила для авторів - 143