Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2012, No 21

 

Зміст

Редькіна А.В., Коновалова Н.Д., Хоменко К.М., Білокопитов Ю.В.
Синтез із титанаеросилу мезопоруватих систем TiО2–SiO2 з нанесеним V2O5 , їх фізико-хімічні та каталітичні властивості. I. Гідротермальний синтез, кислотні і каталітичні властивості Ti–MCM-41 в процесі дегідрування пропану. - 1

Редькіна А.В., Коновалова Н.Д., Хоменко К.М., Оранська О.І.
Синтез із титанаеросилу мезопоруватих систем TiО2–SiO2 з нанесеним V2O5 , їх фізико-хімічні та каталітичні властивості. II. Отримання каталізатора VxOy/Н–Ti–MCM-41 і його властивості у процесі дегідрування пропану в пропілен - 11

Шаповал Г.С., Кругляк О.С., Мотронюк Т.І.
Електрокаталітичні реакції α-ліпоєвої кислоти - 23

Брей В.В., Сонцев В.М.
Етерифікація оцтової та акрилової кислот гідроксіацетоном на сульфокислотному каталізаторі Dowex DR-2030 - 30

Левицька С.І., Шістка Д.В., Брей В.В.
Етаноліз ріпакової олії на MgO–ZrO2 -каталізаторі за участі н-бутиламіну - 35

Поп Г.С., Біленька В.І., Бодачівська Л.Ю.
Емульсії та мікроемульсії, стабілізовані олеохімічними поверхнево-активними речовинами - 39

Рогальський С.П., Каменєва Т.М., Льошина Л.Г., Булко О.В., Тарасюк О.П., Богомолов Ю.І., Кухар В.П.
Антиоксидантні, антимікробні і трибологічні властивості йонної рідини 1-октил-3-метил-імідазолій тетрафторборату - 48

Патриляк Л.К., Волошина Ю.Г., Демиденко М.М., Манза І.А.
Вплив дезактивації зовнішньої поверхні цеоліту HY на перебіг реакції крекінгу кумолу - 55

Волошина Ю.Г., Соломаха В.М., Коновалов С.В., Патриляк К.І., Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Іваненко В.В.
Оцінка коксових відкладень у цеолітних каталізаторах різної структури дериватографічним методом - 59

Корж Р.В., Бортишевський В.А., Бурдейний В.Г.
Каталітична газифікація водно вугільної суспензії за надкритичного тиску - 63

Корж Р.В., Бортишевський В.А., Бурдейний В.Г.
Дослідження газифікації водно-вугільної суспензії в присутності інжектованих гідроксилів за умов 330–450 °С і 24 МПа - 70

Шевченко О.Б., Данилов О.М.
Особливості сумішевих дизельних палив - 76

Жизневський В.М., Федевич Є.В., Цибух Р.Д., Федевич О.Є.
Кінетичні закономірності окислювального дегідрування етилбензолу на Fe2BiMo2Ox -каталізаторі - 81

Хімач Н.Ю., Полункін Є.В.
Наноструктуровані каталізатори - 86

Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України “Біомаса як паливна сировина” (“Біопалива”)

Розділ 2. Хімічні технології отримання біопалив та використання супутніх продуктів - 99

Патриляк К.І, Патриляк Л.К., Охріменко М.В.
Біодизельне паливо на основі етанолу та соняшникової олії - 100

Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Железний Л.В.
Трансформація тригліцеридів і фосфатидів олій амінами: синтез, властивості, застосування - 104

Каменських Д.С., Кашковський В.І., Матяш Л.П.
Сольові каталізатори і активована вода в процесі одержання фурфуролу - 110

Бортишевський В.А., Корж Р.В.
Гідротермальна конверсія біомаси в сировину для виробництва моторних палив - 117

Головко Л.В., Ткаченко Т.В., Молодий Д.В., Поважний В.А., Мельничук О.В., Лисухо Т.В., Кухар В.П.
Гідроліз біомаси на твердих нанопористих гібридних каталізаторах на основі гетерополікислот - 126

Брей В.В., Левицька С.І., Шістка Д.В.
Переестерифікація ріпакової олії етанолом на твердих кислотах та основах - 134

Стрелко В.В., Федоришин О.С., Ставицька С.С., Денисович В.О.
Синтез та дослідження властивостей кислотних каталізаторів на основі активного вугілля в реакції переетерифікації рослинних жирів - 137

Баранцова А.В., Грищенко В.К., Бусько Н.А., Фальченко З.В., Шевченко В.В.
Синтез та дослідження функціоналізованих похідних олій як біопаливної сировини та розробка полімерних матеріалів на їх основі - 143

Коцеруба В.А., Левченко О.О., Чіхічін Д.Г., Камалов Г.Л.
Кінетика переестерифікації тригліцеридів соняшникової і ріпакової олій та курячого жиру спиртами у присутності їдкого натру - 152

Розділ 3. Технологічні та екологічні основи виробництва та використання біопалив

Пилявський В.С., Гайдай О.О., Кирпач К.О., Полункін Є.В., Трошин П.А., Мараховський В.П.
Експлуатаційні властивості альтернативних моторних палив на основі оксигенатів - 162

XXVIІ наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії (тези) - 168

Пам’яті д.т.н. Степанова А.В. - 176

Правила для авторів - 177