Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2013, No 22

 

Зміст

Поп Г.С., Митрохіна Л.Л.
Підвищення адгезії полімерних матеріалів модифікацією металевої поверхні високомолекулярними поверхнево-активними речовинами - 1

Полункін Є.В., Каменєва Т.М., Жила Р.С., Трошин П.А., Кирпач К.О.
Антиокиснювальні властивості полізаміщених азотвмісних похідних фулерену С60 - 5

Брей В.В., Варварін А.М., Прудіус С.В.
Cелективна конверсія тетрагідрофурфурилового спирту в δ-валеролактон на Cu/ZnO–Al2O3 -катализаторі - 10

Брей В.В., Ісмаїлов Е.Г., Іньшина О.І., Мамедова Т.М., Прудіус С.В.
Порівняльне тестування цеолітних каталізаторів і кислотного оксиду ZrO2 –SiO2 у крекінгу вакуумного газойлю - 14

Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Біленька В.І.
Дисперсні системи на основі рослинних фосфатидів - 19

Конюшенко В.П.
Антикорозійне покриття сталевих труб на основі вторинного поліетилентерефталату - 27

Миронюк І.Є., Кругляк О.С., Шаповал Г.С.
Електрокаталітичне моделювання самоорганізації сірковмісних амінокислот - 31

Пилявський В.С., Полункін Є.В., Каменєва Т.М.
Про кінетичну природу несучої здатності малов’язких рідин - 37

Капустіна Є.В., Кіба С.А., Капустін А.Є.
Каталітичні властивості меркарбіду - 42

Шаранда М.Є.
Водно-етанольний синтез оцтової кислоти на мідь-оксидних каталізаторах - 48

XXVІIІ наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) - 54

Шкарапута Л.М.
Відділ хіміко-технологічних досліджень. Наміри і досягнення - 67

Патриляк Казимір Іванович. До 75-річчя від дня народження - 74

Брей Володимир Вікторович. До 60-річчя від дня народження - 75

Шкарапута Л.М., Іщук Ю.Л.
Скляр Володимир Тихонович. Пам’яті чудового вченого - 76

Правила для авторів - 79