Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2014, No 23

 

Зміст

Брей В.В., Варварін А.М., Прудіус С.В.
Амідування δ-валеролактону на мідьвмісних каталізаторах — 1

Іньшина О.І., Шаранда M.Є., Брей В.В.
Переетерифікація метил-трет-бутилового ефіру з етанолом на кислотному ZrO2 –SiO2 оксиді та Dowex DR-2030 каталізаторі — 5

Кирпач К.О., Каменєва Т.М., Шелудько Є.В., Кременицький В.В., Полункін Є.В., Жила Р.С.
Вуглецеві наносфери в обриві ланцюгів окиснення бензилового спирту — 9

Бодачівський Ю.С., Поп Г.С.
Синтез і будова сульфурвмісних протизадирних додатків до мастильних матеріалів — 15

Кобижча Н.І., Головатюк В.М., Безуглий Ю.В., Кашковський В.І.
Синтез 5-спіро-2,4,6-тригідроксипіримідинів. Конденсація циклічних похідних малонового естеру з карбамідом або його похідними — 21

Патриляк К.І., Патриляк Л.К., Пертко О.П., Демиденко М.М.
Особливості термодесорбції аміаку з поверхні цеоліту NaY — 36

Гріщенко Л.М., Безугла Т.М., Вакалюк А.В., Задерко О.М., Місчанчук О.В., Діюк В.Є.
Бромування вуглецевих волокон як метод формування активного поверхневого шару — 43

Зубенко С.О., Патриляк Л.К.
Переестерифікація ріпакової олії бутанолом — 46

Кашковський В.I., Войновський В.В.
Новий високоефективний реагент для очищення водних систем різної природи — 49

Шкарапута Л.М., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Манойло О.М.
Процес одержання мазі Теобону-дитіомікоциду як обʼєкт автоматичного керування — 55

Гнатів З.Я., Никулишин І.Є., Піх З.Г., Ворончак Т.О., Рипка Г.М.
Отримання коолігомерів із фракції С 9 двостадійним термічно-каталітичним способом — 63

Супрун О.О., Реутський В.В., Іващук О.С, Мудрий С.О.
Окиснення циклогексану в присутності спиртовмісних каталітичних систем — 72

Левицька С.І., Іньшина О.І., Брей В.В.
Переацеталізація 1,1-діетоксіетану н-бутанолом на кислотних каталізаторах — 76

Федевич Є.В., Жизневський В.М., Федевич О.Є.
Кінетика окиснювальної дегідратації третбутанолу в метакролеїн на промотованому іонами магнію залізо–телур–молібден–окисидному каталізаторі — 80

Федоришин О.С., Ставицька С.С.
Вивчення каталітичних властивостей модифікованого вугілля в модельних реакціях синтезу і гідролізу складних естерів як тестового методу знаходження ефективних каталізаторів синтезу біодизельного палива — 85

Діюк В.Є., Гріщенко Л.М., Задерко О.М., Безугла Т.М., Місчанчук О.В.
Галогенування та амінування поверхневого шару активованого вугілля - 91

XXІX наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) - 97

Танчук Ю.В. Мої півстоліття в хімії — 109

Правила для авторів — 124