Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2015, No 24

 

Зміст

Копачевська Н.С., Халамейда С.В., Зажигалов В.О.
Механохімічне активування молібденвмісних систем — 1

Махно С.М., Чернявська Т.В., Шелудько Є.В., Кухаренко О.Є., Петрусь Л.В., Тарасюк О.П., Козировська Н.О., Рогальський С.П.
Електрофізичні властивості композитної мембрани на основі бактерійної целюлози та протонної іонної рідини — 13

Шаранда М.Є., Левицька С.І., Брей В.В.
Конверсія сорбіту в пропіленгліколь на Cu-вмісних оксидах — 18

Божко О.О., Жила Р.С., Шелудько Є.В., Полункін Є.В.
Кінетичні закономірності обриву ланцюгів окиснення бензилового спирту біс(саліцилальдимінатами) міді — 24

Гріщенко Л.М., Безугла Т.М., Трачевський В.В., Вакалюк А.В., Бєда О.А., Діюк В.Є.
Плазмохімічне бромування вуглецевого волокна як метод отримання кислотно-основних каталізаторів — 31

Гріщенко Л.М., Безугла Т.М., Вакалюк А.В., Радкєвіч В.З., Бєда О.А., Діюк В.Є.
Функціоналізація вуглецевого волокна Br- та S-вмісними групами — 35

Гріщенко Л.М., Безугла Т.М., Вакалюк А.В., Радкєвіч В.З., Бєда О.А., Діюк В.Є.
Функціоналізація вуглецевого волокна S-вмісними групами — 38

Бодачівський Ю.С., Поп Г.С., Рогальський С.П.
Вплив активаторів на сульфурування естерів вищих жирних кислот олій — 41

Шкарапута Л.М., Степаненко В.І., Сасинович Л.М., Доля М.М., Пшеничук Р.Ф., Тищенко Л.О., Даниленко В.В., Цехмістер Я.В., Яковишин Л.Г., Шевченко Л.А.
Розробка та впровадження високоефективних антимікробних засобів для сільського господарства та медицини — 47

Миронюк І.Є., Кругляк О.С., Нестюк Н.В, Шаповал Г.С.
Моделювання редокс-процесів при адсорбції тіолвмісних амінокислот і кисню на поверхні золотого катода — 59

Коваль Л.І., Дзюба В.І., Пехньо В.І.
Новий метод оцінювання активності антиоксидантів (спосіб і субстрат) — 65

Желєзний Л.В.
Вплив вуглеводневого складу базових нафтових масел на окиснення високотемпературних мастил — 70

Сич Н.В., Стрелко В.В., Купчик Л.A., Циба М.М., Федоришин О.C.
Одержання сульфованих каталізаторів на основі кісточкової сировини для гідролізу поліцукридів — 76

Шаранда М.Є.
Одержання 2-етил-4-метил-1,3-діоксолану на твердих кислотних каталізаторах — 82

Зубенко С.О., Патриляк Л.К.
Вплив вільних жирних кислот та води на лужну переестерифікацію ріпакової олії н-бутанолом — 87

Каменських Д.С., Ткаченко Т.В., Євдокименко В.О., Кашковський В.І.
Вибуховий автогідроліз пентозановмісної сировини — 90

XXХ наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) — 96

Конюшенко В.П.
Нанохімія. Особливості перебігу газо-рідинних реакцій в тонких плівках високократної піни — 106

Поп Григорій Степанович. До 70-річчя від дня народження — 108

Патриляк К.І. (16.12.1938 – 03.04.2015) — 110

Світлої пам’яті педагога, колеги, видатного каталітика — 111

Правила для авторів — 113