Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2016, No 25

 

Зміст

Бодачівський Ю.С., Поп Г.С.
Розроблення та характеристика водних мікроемульсійних мастильно-холодильних рідин для металообробки - 1

Багрій Є.Г., Патриляк Л.К.
Нафтохімічні аспекти проблеми активації та м’якої селективної функціоналізації насичених вуглеводнів - 5

Шаранда М.Є., Милін А.М., Левицька С.І., Брей В.В.
Конверсія лужного розчину гліцерину в лактат натрію на Cu/MgO-ZrO 2 каталізаторі в проточному режимі - 18

Білокопитов Ю.В., Сергучов Ю.А., Чернобаєв І.І., Спаська О.А., Гаєвська Т.А.
Пошук оксидних каталітичних систем для дегідрохлорування 1,1,2-трихлоретану - 23

Сачук О.В., Зажигалов В.О., Федоровська О.П., Кузнецова Л.С., Щербаков С.М.
Вплив механохімічної активації композицій ZnO-CeO 2 на їх структурні характеристики та фотокаталітичну активність в процесі деградації сафраніну Т - 36

Небесний Р.В., Піх З.Г., Шпирка І.І., Завалій К.В., Лук’янчук А.В., Шатан А.-Б.В.
Дослідження каталітичних властивостей оксидів вольфраму та ванадію у процесі одержання акрилової кислоти методом альдольної конденсації - 41

Волкова Л.К., Мерзликіна М.А.
Кінетика реакцій циклоалканів та алканів у розчинах ванадій(V) – сірчана кислота - 45

Божко О.О., Качковський О.Д., Шелудько Є.В., Полункін Є.В., Жила Р.С., Пільо С.Г., Кондратюк К.М.
Металокомплекси основ Шиффа як каталізатори обриву ланцюгів окиснення. Кінетичне і квантово-хімічне дослідження - 51

Мельничук О.В., Кримець Г.В., Молодий Д.В., Поважний В.А., Головко Л.В.
Термогравіметричні дослідження нанопоруватих вуглецевих матеріалів, що використовуються в якості ефективних носіїв каталізаторів - 58

Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Сафронов О.І.
Синтез і властивості алканоламідів вищих жирних кислот високоерукової ріпакової олії - 62

Волошина Ю.Г., Пертко О.П., Яковенко А.В., Коновалов С.В., Патриляк Л.К.
Селективація закоксуванням in situ цеоліту H-MFI як каталізатора диспропорціонування толуолу - 69

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П.
Двошарові стрічки для ремонту локальних ушкоджень захисних покриттів трубопроводів - 74

Конюшенко В.П., Бортишевський В.А., Корж Р.В.
Синергічні суміші основ Манніха з їх солями – ефективні інгібітори корозії нафтогазового устаткування - 79

Манчук Н.М., Посадська О.В.
Виробництво метил-трет-амілового етеру на основі фракції легкого бензину каталітичного крекінгу - 85

Зубенко С.О., Патриляк Л.К., Яковенко А.В., Коновалов С.В.
Переестерифікація соняшникової олії бутанолом - 90

XXХI наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) - 93

До 60-річчя професора В.С. Броварця - 104

До 75-річчя професора Л.М. Шкарапути - 105

Світлої пам’яті професора Юрія Лукича Іщука - 106

Правила для авторів - 107