Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2017, No 26

 

Зміст

Життєвий і творчий шлях В.П. Кухаря (1942 – 2017) - 1

Бодачівський Ю.С., Поп Г.С.
Синтез органосульфанів – поліфункціональних додатків до мастильних матеріалів - 12

Патриляк Л.К., М Крилова.М., Яковенко А.В.
Мікроімпульсна ізомеризація лінійного гексану на нікельвмісних пентасилах - 26

Пертко О.П., Волошина Ю.Г., Коновалов С.В., Патриляк Л.К.
Дезактивація каталізаторів на основі цеоліту Х з активною і модифікованою гексафторсилікатом амонію поверхнею у метилуванні толуолу - 30

Зубенко С.О., Коновалов С.В., Патриляк Л.К., Охріменко М.В.
Особливості одержання бутилату калію як каталізатора процесу переестерифікації - 36

Бондаренко Є.А., Шаранда М.Є., Брей В.В.
Синтез глюкозидів на сульфокатіоніті КУ-2.8 - 40

Левицька С.І.
Дослідження ізомеризації глюкози у фруктозу на MgO-ZrO 2 каталізаторі в проточному режимі - 46

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П.
Амідування триацилгліцеринів соняшникової олії - 53

Шкарапута Л.М., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А.
Технологія мазі Теобону-дитіомікоциду з Гентаміцину сульфатом - 59

Березницький Я.О., Пилявський В.С., Полункін Є.В., Шелудько Є.В.
Скринінгова оцінка методом дериватографії вмісту нанорозмірних сферичних карбонових кластерів в продуктах високочастотного електророзрядного синтезу з газової сировини - 65

Кашковський В.І., Кисельов В.П., Безуглий Ю.В., Вихрестюк М.І., Трачевський В.В., Мельник А.К.
Очищення транспортних палив від сірковмісних сполук каталітично-адсорбційним методом (повідомлення 1) - 71

Кашковський В.І., Кисельов В.П., Безуглий Ю.В., Вихрестюк М.І., Трачевський В.В., Пінчук Т.І.
Очищення транспортних палив від сірковмісних сполук каталітично-адсорбційним методом (повідомлення 2) - 82

Сич Н.В., Котинська Л.Й., Купчик Л.А., Вікарчук В.М.
Отримання і властивості сульфованих каталізаторів на основі промислового вугілля Aquacarb для гідролізу сахарози - 88

XXХII наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) - 93

До 75-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Колодяжного - 99

Одна любов – наука. Світлої пам’яті В.А. Бортишевського - 100

Правила для авторів - 102