Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2018, No 27

 

Зміст

Зубенко С.О., Патриляк Л.К., Коновалов С.В.
Порівняння фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей біодизельного палива на основі метанолу та біоспиртів - 1

Варварін А.М. , Левицька С.І. , Брей В.В.
Конверсія етиллактату в лактид на кислотному SnO2/SiO2 каталізаторі - 19

Божко О.О., Качковський О.Д., Калашнікова Л.Є., Година Д.М., Каменєва Т.М., Шелудько Є.В., Полункін Є.В.
Ініційоване окиснення бензилового спирту та циклогексиламіну у присутності металокомплексів. Кінетика та квантово-хімічне моделювання - 25

Гріщенко Л.М., Безугла Т.М., Вакалюк А.В., Місчанчук О.В., Діюк В.Є.
Синтез, термодесорбційні та каталітичні властивості сірковмісного вуглецевого волокна - 34

Донцова Т.А., Нагірняк С.В., Кримець Г.В., Мельничук О.В., Башмаков І.В., Складанний Д.М.
Альтернативний спосіб синтезу силікагелю з української сировини - 41

Матвійчук Д.А., Євдокименко В.О., Каменських Д.С., Ткаченко Т.В., Аксиленко М.Д., Кашковський В.І.
Сумішеві палива на основі органічних відходів - 47

Молодий Д.В., Мельничук О.В., Поважний В.А.
Кислотно-основні нанокаталізатори гідролізу компонентів біомаси у водному середовищі - 54

XXХIIІ наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) - 64

Санжак О.В., Бражник Д.В., Азімов Ф.А., Зажигалов В.О.
Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель - 76

Пам’яті професора К .І. Патриляка (до 80-річчя з дня народження) - 84

Поп Григорій Степанович. Життєвий шлях: від нафтохімії до усталених зелених технологій - 87

Правила для авторів - 90