Науково-теоретичний та науково-технічний збірник
ISSN 2707-5796 (Online), ISSN 2412-4176 (Print)
Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2019, No 28

https://doi.org/10.15407/kataliz2019.28

 

Зміст

Бодачівська Л.Ю., Верба А.Ю., Сафронов О.І., Давітадзе Д.З., Папейкін О.О., Венгер І.О.
Поверхнево-активні речовини на основі ліпідної біомаси та їх використання в технологічних системах для нафтогазовидобувної галузі - 1

Волошина Ю.Г., Пертко О.П., Крилова М.М., Патриляк Л.К., Яковенко А.В.
Ефективність паладійвмісних цеолітів типу MFI в ізомеризації н-гексану - 20

Пилявський В.С., Полункін Є.В., Каменєва Т.М., Березницький Я.О.
Особливості концентраційної залежності несучої здатності етанольних розчинів карбонових сфероїдальних нанокластеров - 29

Шаранда М.Є., Бондаренко Є.А.
Взаємодія молочної кислоти та етиллактату з альдегідами - 38

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Морозова І.П.
Кількісні закономірності в ході амідування триацилгліцеринів рослинних олій - 44

Коновал О.А., Макаров А.С., Димитрюк Т.М.
Вплив продукту піролізу відходів полімерів на реологічні властивості високов’язкої нафти - 50

Коновал О.А., Нікітін В.О., Верба А.Ю.
Вплив водневого показника на сорбційні характеристики органічних індикаторів нафтою у трасерних дослідженнях - 55

Лаврик Р.В., Трачевський В.В., Діамант В.А.
Вирощування монокристалів подвійного поліфосфату NaMn(PO3)3 та його структура - 61

Агагусейнова М.М., Амануллаєва Г.І., Байрамова З.Е.
Синтез дикисневого комплексу нафтового кобальт(II) порфіринового комплексу і вивчення його оксигенуючих властивостей - 69

XXХIV наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) - 73

Правила для авторів - 78

Зміст - 80