Науково-теоретичний та науково-технічний збірник
ISSN 2707-5796 (Online), ISSN 2412-4176 (Print)
Ukrainian |  English

Каталіз та нафтохімія
2020, No 29

https://doi.org/10.15407/kataliz2020.29

 

Зміст

L.Yu. Dolgikh, I.L. Stolyarchuk, L.A. Staraya, I.V. Vasylenko,
Y.I. Pyatnitsky, P.E. Strizhak

Efficient hydrogen production by steam reforming of ethanol over ferrite catalysts

1
С.О. Зубенко, Л.К. Патриляк
Способи одержання бутилових естерів жирних кислот: сьогодення та перспективи

11
А.В. Яковлєва, С.В. Бойченко, А.В. Гудзь, С.О. Зубенко
Фізико-хімічні властивості біодизельних палив на основі етилових естерів рижієвої олії

24
К.В. Валігура, С.О. Соловйов
Каталізатори парофазної конденсації С14 спиртів з подовженням вуглецевого ланцюга

32
Д.С. Каменських, В.О. Євдокименко, Т.В. Ткаченко, Н.Ю. Хімач, В.І. Кашковський
Гідрогенізація діоксиду вуглецю як альтернативне джерело вуглеводнів

52
Є.В. Полункін, В.С. Пилявський, Я.О. Березницький, Т.М. Каменєва, А.М. Лєвтєров, А.М. Авраменко
Покращення хіммотологічних властивостей дизельного палива
мікродобавкою вуглецевих сфероїдальних наночасток

59
Iu. Bodachivskyi
New insights into the mechanism of sulfur vulcanisation: a theoretical study

67
О.В. Сачук
Ультразвуковий та механохімічний синтези нанодисперсної ТіO2/SnO2 системи

73
О.О. Папейкін, Л.Ю. Бодачівська, О.І. Сафронов, І.О. Венгер
Одержання уреатних мастил з використанням продуктів трансформації олій

84
Правила для авторів92
Зміст95