Каталіз та нафтохімія
Науково-теоретичний та науково-технічний збірник
ISSN 2707-5796 (Online), ISSN 2412-4176 (Print)
Ukrainian |  English

Каталіз та нафтохімія
2020, No 30

https://doi.org/10.15407/kataliz2020.30

Зміст

Ю.В. Білокопитов, С.Л. Мельникова, Н.Ю. Хімач
Каталізатори гідрогенізації СО2 в компоненти моторних палив

1
В.О. Зажигалов, O.В. Кізюн
Одержання ангідридних продуктів окисненням н-пентану на VPO-каталізаторах

19
А.М. Варварін, С.І. Левицька, А.М. Милін, В.В. Брей
Парофазна конверсія метиллактату до лактиду на TiO2/SiO2 каталізаторі за зниженого тиску

38
С.В. Прудіус, Н.Л. Гес, А.М. Милін, В.В. Брей
Конверсія фруктози в метиллактат на SnO2/Al2O3 каталізаторі в проточному режимі

43
М.Є. Шаранда, Є.А. Бондаренко
Гідрогеноліз глюкози та фруктози в розчинах гліколів на CuO-MgO-ZrO2 каталізаторі

48
С.В. Бойченко, А.В. Яковлєва, О.Б. Целіщев, В.Г. Ланецький, С.О. Кудрявцев,
М.Г. Лорія, А.А. Семенюк, Kazimierz Lejda
Модифікація автомобільних бензинів біоетанолом у кавітаційному полі

56
В.О. Євдокименко, Н.Ю. Хімач, Т.В. Ткаченко, Д.С. Каменських, Л.П. Доля О.Б. Коротун,
Ю.В. Кисельов, В.І. Кашковський
Покращення якості низькооктанових фракцій вуглеводнів
в умовах каталітичної обробки на алюмокремнієвих каталізаторах

66
T.M. Kamenieva, O.P. Tarasyuk, K.Yu. Derevianko, O.A. Aksenovska, O.V. Shybyryn,
L.O. Metelytsia, S.P. Rogalsky
Antioxidant activity of polymeric biocide polyhexamethylene guanidine hydrochloride

73
К. С. Скороход, А. Г. Галстян
Кінетика каталітичного окиснення 4-брометилбензену озоном в оцтовій кислоті

83
Л.К. Патриляк, В.А. Поважний, С.В. Коновалов, О.П. Пертко, А.В. Яковенко
Термогравіметричне дослідження дезактивованих у перетворенні глюкози
нікельвмісних цеолітів

90
Кобижча Н.І., Пилявський В.С., Cуховеєв В.В., Кашковський В.І.
Похідні піримідин-2,4,6-тріонів, як компоненти присадок для
підвищення мастильних властивостей моторних палив

97
Пам’яті професора І.М. Астрєліна
102
Правила для авторів 103
Зміст 106