Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2000, No 5-6

 

Зміст

Г.С. Поп, В.І. Біленька
Склад та колоїдно-хімічні важелі керування властивостями емульсій на основі фосфатидів соняшникової олії - 1

Ю.В. Танчук
Синтез третинних амінів діазотуванням амонійімінів. Колоїдно-хімічні властивості похідних N-алкіл-N,N-диметиламінів - 11

К. Патриляк, А. Яковенко, Л. Патриляк, В. Випирайленко, Р. Лебода, Я. Скубишевска-Земба, П. Бартош
Адсорбційні властивості фожазитів, синтезованих in situ в каолінових гранулах - 16

К. Патриляк, А. Яковенко, Л. Патриляк, Р. Лебода, Я. Скубишевска-Земба, В. Храновська
Про визначеність хімічного складу свіжосинтезованих фожазитів - 23

В.В .Суховєєв, О.В. Швидко, С.А. Циганков, Г.О. Ковтун
Трибологічні властивості біс[N-(1,1-діоксотіолан-3-іл-) аміноацетатів] металів - 28

В.С. Микитенко, I.А. Будзинська, В.В. Євтушенко, О.I. Лукичов
Фiзико-хiмiчнi показники як гарантiя якостi мастильно-холодильних рiдин і технологiчних мастил - 31

О.В. Галкін, В.Т. Процишин, Н.М. Ноцик
Модернізація мастильно-холодильної рідини Укринол-1М - 34

О.В. Галкін, В.Т. Процишин, В.П. Темненко
Технологічні можливості нових водозмішуваних мастильно-холодильних рідин - 36

Г.Т. Малиновський, О.О. Македонський, В.П Темненко, А.Ю. Цапенко
Властивості мастильно-холодильних рідин серії МР для обробки металів різанням і тиском - 38

К.А. Калічевська, Й.А. Любінін, О.С. Губарєв, С.Л. Сергієв
Стан розробки, виробництва і застосування канатних мастил - 42

Г.В. Лесюк, Х.О. Охрімович, В.І. Костюк
Дослідження антикорозійної ефективності присадок у консерваційних оливах - 48

М.М. Дец, Г.Г. Бурлака
Дослідження ефективності використання моторних мастил в Україні і cвіті - 51

Р.В. Корж, С.Л. Мельникова, В.А. Бортишевський
Дослідження активності модифікованого γ-оксиду алюмінію в реакції гідратації пропену - 55

В.В. Брей, М.М. Левчук, О.В. Мележик, К.І. Патриляк
Вплив умов синтезу суперкислотних WOx/ZrO2-систем на їх каталітичні властивості в реакції ізомеризації н-гексану - 59

М.А. Глікін, Д.О. Кутакова, В.В. Семиборода, О.А. Павлюк, А.Р. Зінатулін, Р.Є. Перестороніна
До питання переробки відходів виробництва вінілхлориду з утилізаціею хлору - 66

А.В. Черепнова, А.А. Лендер, А.Г. Краснянська, Н.А. Бондарєва
Синтез метанолу в системі проточних реакторів - 69

А.О. Григор’єв
Окислення та ізомеризація олефінів солями паладію - 75

В.В. Суховєєв, О.В. Москаленко, Г.О. Ковтун
Протизношувальні та біологічні властивості органодитіофосфатів металів - 81

М.А. Глікін, Н.М. Зінатуліна, О.А. Коваленко, О.Д. Тюльпінов, Д.О. Кутакова
Носії каталізаторів на основі вуглецевовміщуючих матеріалів - 88

М.А. Глікін, Д.О. Кутакова, О.М. Прінь, І.М. Глікіна, А.І. Волга
Гетерогений каталіз на пористій структурі та в аерозолі - 92

І.О. Новікова
Отримання висококонцентрованних оборотних кремнезолів - 102

О.О. Македонський, Є.В. Кобилянський, Ю.Л. Іщук, Т.П. Танцюра
Особливості надмолекулярної структури надлужного компоненту комплексних сульфонатних мастил - 104

Б.М. Ярмолюк, Л.І. Береза, В.М. Антонов, 0.0. Міщук
Особливості спрацьовування моторної оливи, що містить магній - 111

Віктор Степанович Гутиря (до 90-річчя від дня народження) - 116

Правила для авторів - 123