Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2001, No 7

 

Зміст

Р.В. Ліхньовский, А.В. Яковенко, Л.К. Патриляк, І.А. Манза, К.І. Патриляк
Мікрокаталітичний крекінг кумолу: особливості експериментальних результатів та шляхи вдосконалення - 1

А.В. Яковенко, Л.К. Патриляк, Р.В. Ліхньовский, К.І. Патриляк
Вплив катіонного складу цеолітів y, одержаних in situ, на розподіл продуктів крекінгу кумолу - 5

Л.К. Патриляк, О.М. Тарануха, І.А. Манза, Р.В. Ліхньовський, К.І. Патриляк
Розподіл продуктів крекінгу кумолу на термо- та термопарооброблених цеолітвмісних каталізаторах - 9

П.І. Бартош, Л.К. Патриляк, І.А. Манза, К.І. Патриляк
Про деякі особливості ІЧ-спектрів полікатіон-декатіонованих форм фожазитів - 13

Г.О. Ковтун, Т.М. Каменєва, М.Н. Варгафтик, І.І. Моісєєв
Каталіз обриву ланцюгів окиснення органічних сполук гігантським кластером паладію Pd561Phen60(OAc)180 - 16

Г.О. Ковтун, Г.Ф. Пустарнакова, Н.І. Плотнікова
Каталіз обриву ланцюгів окиснення органічних сполук кластерами металів - 18

Г.О. Ковтун, В.В. Суховєєв
Каталіз обриву ланцюгів окиснення аліфатичних амінів дендримерним комплексoм кобальту - 21

Г.О. Ковтун, Г.Ф. Пустарнакова
Каталіз обриву ланцюгів окиснення дигідробензолів 2,6-диметил-4-заміщеними фенолами - 24

А.О. Григор'єв, Є.О. Кацман
Алілацетат та синтези на його основі - 27

П.І. Пархоменко, О.А. Мусієнко, С.М. Курильчик, Л.М. Кріль, В.І. Пархоменко
Синтез солей та ефірів сульфоланіл-3-дитіокарбамінових кислот - 41

Ю.О. Нікітін, К.М. Хоменко, В.В. Брей
Можливість застосування методу неперервного вдавлювання для оцінки міцністних властивостей алюмоаеросилогелей - 50

В.В. Суховєєв
Металокомплексні сполуки на основі похідних сульфолену-3: біологічна активність - 55

А.А. Ларіна, Г.Л. Камалов, В.А.Поважний, Л.В. Головко
Рідкофазове окиснення дибензилового ефіру, яке каталізується модифікованими формами вугілля - 63

Л.Д. Масленникова, Ф.Г. Фабуляк
Оцінка молекулярних взаємодій в сумішах полівінілацетат – вулканізат поліізопрену зміною щільності вузлів просторової сітки - 69

В.М. Жизневський, В.В. Гуменецький, Л.В. Бажан, С.В. Майкова, Т.В. Юнаш
Окислювальне дегідрування та окиcлювальний амоноліз олефінів C4 - 72

В.А. Кожарський, В.М. Жизневський, Р.Д. Цибух, З.Є. Мокра, А.П. Михайлів
Окиснення ізо-бутилового спирту в метакролеїн - 76

Р.В. Корж, С.Л. Мельникова, В.А. Бортишевський
Дослідження каталітичної активності кислотних гетерогенних каталізаторів в синтезі діізопропілового ефіру - 79

Правила для авторів - 84