Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2001, No 8

 

Зміст

Суховєєв В.В., Ковтун Г.О.
Металокомплексні сполуки на основі похідних сульфолену-3: антиокиснювальна ефективність - 1

Ковтун Г.О.
Каталіз обриву ланцюгів окиснення органічних сполук кластерами металів - 10

Старчевський М.К.
Кластери Pd(0) з N-вмісними лігандами як каталізатори реакцій окиснення толуолу та аліфатичних спиртів - 18

Ковтун Г.О., Пустарнакова Г.Ф.
Кластер кобальту Co3(μ3–CC6H4NH2)(CO)9 у каталізі обриву ланцюгів окиснення циклогексадієну-1,3 - 23

Григор’єв А.О., ФлідВ.Р., Бєлов А.П.
Синтез енергоємних вуглеводнів - 26

Жизневський В.М., Федевич Є.В., Караман Г.С.
Окиснювальний амоноліз трет.бутилового спирту на залізо-телур-молібден-оксидному каталізаторі, промотованому іонами кальцію - 36

Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Бажан Л.В., Майкова С.В.
Окислювальний амоноліз ізобутилену на Sb-Mo-O-каталізаторах, промотованих оксидами телуру і ванадію - 41

Кожарський В.А., Івасів В.В., Шибанов С.В.
Синтез метилвінілкетону газофазною конденсацією ацетону з формальдегідом на бінарних каталізаторах - 47

Ковтун Г.О., Каменєва Т.М.
Каталіз обриву ланцюгів окиснення спиртів 4-трет-бутилкаліксаренами - 50

Іванов В.М., Владимиров В.В., Калінченко Ф.В., Дерябко О.Г., Труханов В.М., Тур Ю.Ю.
Формування каталізаторних шарів з прогнозованими структурними характеристиками - 53

Федевич Є.В.
Вплив іонів лужних металів на відновлення та реокиснення залізо-телур-молібден-оксидного каталізатора - 56

Шкарапута Л.М. До 60-річчя від дня народження - 61

Правила для авторів - 63