Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2001, No 9-10

 

Зміст

Пятницький Ю.І., Луньов М.К.
Кінетичне моделювання процесу Фішера–Тропша - 1

Огурцов М.О., Шаповал Г.С.
Каталiтична дiя полiанiлiну в процесi iнгiбування корозiї сталi - 5

Патриляк Л.К.
Каталітичний крекінг: практика і теорія, розвиток досліджень в Україні - 14

Ковтун Г.О., Плужніков В.О., Циганков С.А., Пустарнакова Г.Ф.
Кластер кобальту Co3(μ3-4-CC(O)–C6H4NHC6H5)(CO)9 у каталізі обриву ланцюгів окиснення поліпропілену - 26

Караченець Д.В.
Реалізація нафти та нафтопродуктів з нафтобаз - 30

Альтшулер М.А., Савченко Ю.М.
Системи пролонгованої дії на основі гідрофільних полімерів у техніці та медицині - 33

Остапюк В.А., Алєксєєнко Л.М., Стружко В.Л., Орлик С.М.
Парціальне каталітичне окислення С3–С4 -вуглеводнів монооксидом азоту - 43

Пархоменко П.І., Мусієнко О.А., Курильчик С.М., Кріль Л.М., Пархоменко В.І., Євстігнєєва О.М.
Синтез тіоцианатів сульфоленового ряду - 49

Григор’єв А.О.
Виробництво флотореагентів - 53

Дец М.М.
Гідрокрекінг вузьких паливних фракцій - 60

Дец М.М., Назарчук Н.М.
Трансмісійна олива з використанням як компонента ріпакової олії - 63

Дец М.М., Назарчук Н.М.
Олива для автоматичних коробок передач з використанням як компонента ріпакової олії - 65

Кравчук Г.Г., Поп Г.С., Главаті Л.О.
Синтез сіркоорганічних сполук на основі ефірів рослинних олій та їх властивості - 67

Тарасенко Ю.О., Герасимюк І.П., Лапко В.Ф., Лисенко А.О.
Синтез та дослідження нанесених на cинтетичне активоване вугілля паладіевих каталізаторів гідрування - 72

Кисельов В.П., Кисельов Ю.В.
Альтернативні методи визначення детонаційної стійкості бензинів та їх компонентів - 77

Коновалова Н.Д., Мищенко В.М.
Фотокаталітична окиснювальна деструкція полімерних плівок, що наповнені чистим і модифікованим діоксидом титану - 84

Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Майкова С.В., Бажан Л.В.
Вплив іонів стронцію і барію на каталітичні властивості Fe-Te-Mo-O-каталізатора в реакції окиснювального амонолізу ізобутилену - 88

Бобонич Ф.М., Патриляк К.І., Ільїн В.Г., Сміла З.В., Манза І.А., Патриляк Л.К., Соломаха В.М.
Крекінг кумолу на збагачених морденітом модифікованих природних цеолітах - 93

Бобонич Ф.М., Патриляк К.І., Левчук М.М., Цуприк І.М., Соломаха В.М.
Вплив хімічного модифікування на каталітичні властивості клиноптилоліту та морденіту в реакції гідроізомеризації н-гексану - 98

Пилявський В.С., Хільчевський А.І., Петренко А.Є., Головко Л.В.
Антифрикційні властивості адамантанвмісних складних диефірів - 103

Стасевич В.П., Остапюк В.А., Марценюк-Кухарук М.Г., Матковська Л.О., Гольцов Ю.Г., Сміла З.В., Орлик С.М., Бобонич Ф.М., Ільїн В.Г.
Дослідження кислотності та активності збагачених морденітом модифікованих природних цеолитів у процесі селективного каталітичного відновлення оксидів азоту - 107

Якубович М.М., Стружко В.Л.
Вторинні реакції етилену в синтезі Фішера–Тропша на Co/SiO2⋅Co(II)-, Co/SiO2⋅V(V)- и Co/SiO2⋅Zr(IV)- катализаторах - 113

До 60-річчя академіка В.П. Кухаря - 119

Правила для авторів - 121