Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Редколегія

Заступники головного редактора:
д.х.н., проф. З.Г. Піх (Націонільний університет “Львівська політехніка”)
д.т.н., проф. Л.М. Шкарапута (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)

Відповідальний секретар – к.х.н., ст.н.с. Л.О. Тищенко (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)

Редакційна колегія:
д.х.н., проф. Є.Г. Багрій (Інститут нафтохімічного синтезу РАН)
д.х.н., проф. М.М. Братичак (Націонільний університет “Львівська політехніка”)
д.х.н., проф. В.В. Брей (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАНУ)
д.т.н., проф. М.А. Глікін  (Сєвєродонецький технологічний інститут)
чл.-кор. НАНУ В.О. Зажигалов (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАНУ)
д.т.н. С.Р. Мельник (Національний університет "Львівська політхніка")
чл.-кор. НАНУ С.М. Орлик (Інститут фізичної хімії НАНУ)
д.х.н., ст.н.с. Л.К. Патриляк (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)
д.х.н., ст.н.с. Г.С. Поп (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)
д.х.н., проф. Ю.І. П’ятницький (Інститут фізичної хімії НАНУ)
д.т.н., проф. В.В. Реутський (Націонільний університет “Львівська політехніка”)
д.т.н., проф. В.Й. Скорохода (Націонільний університет “Львівська політехніка”)
д.т.н., проф. В.Л. Старчевський (Націонільний університет “Львівська політехніка”)
д.т.н., проф. О.М. Цвєтков (ВАТ “ВНДІ НП”)