Науково-теоретичний та науково-технічний збірник
ISSN 2707-5796 (Online), ISSN 2412-4176 (Print)
Ukrainian |  English

Редакційна колегія

Брей В.В.головний редактор – доктор хімічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України;
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України

Зажигалов В.О.заступник головного редактора – доктор хімічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України;
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України

Патриляк Л.К.заступник головного редактора – доктор хімічних наук,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

Хімач Н.Ю.відповідальний секретар – кандидат хімічних наук;
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

Iurii Bodachivskyi - PhD;
University of Technology, Sydney, Australia

Бойченко С.В. – доктор технічних наук, професор;
Національний авіаційний університет

Братичак М.М. – доктор хімічних наук, професор;
Національний університет «Львівська політехніка»

Кашковський В.І. – кандидат хімічних наук
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

Мельник С.Р. – доктор технічних наук, професор;
Національний університет «Львівська політехніка»

Орлик С.М. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Піх З.Г. – доктор хімічних наук, професор;
Національний університет «Львівська політехніка»

Пятницький Ю.І. – доктор хімічних наук, професор;
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Janusz Ryczkowski – Dr.hab., professor;
University of Maria Curie-Sklodowska, Lublin, Poland