Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Редколегія

Головний редактор
д.т.н., проф. Л.М. Шкарапута (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)

Заступники головного редактора:
д.х.н., ст.н.с. Л.К. Патриляк (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)
д.х.н., проф. З.Г. Піх (Національний університет "Львівська політехніка")

Відповідальний секретар – к.х.н., ст.н.с. Л.О. Тищенко (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)

Редакційна колегія:
д.х.н., проф. Є.Г. Багрій (Інститут нафтохімічного синтезу РАН)
д.х.н., проф. М.М. Братичак (Націонільний університет “Львівська політехніка”)
д.х.н., проф. В.В. Брей (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАНУ)
д.т.н., проф. М.А. Глікін (Сєвєродонецький технологічний інститут)
чл.-кор. НАНУ В.О. Зажигалов (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАНУ)
к.х.н., ст.н.с. В.І. Кашковський (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)
д.т.н., проф. С.Р. Мельник (Національний університет “Львівська політхніка”)
чл.-кор. НАНУ С.М. Орлик (Інститут фізичної хімії НАНУ)
д.х.н., проф. Ю.І. П’ятницький (Інститут фізичної хімії НАНУ)
д.т.н., проф. В.В. Реутський (Націонільний університет “Львівська політехніка”)
д.т.н., проф. В.Й. Скорохода (Націонільний університет “Львівська політехніка”)
д.т.н., проф. В.Л. Старчевський (Націонільний університет “Львівська політехніка”)
д.т.н., проф. О.М. Цвєтков (ВАТ “ВНДІ НП”)