Науково-теоретичний та науково-технічний збірник
ISSN 2707-5796 (Online), ISSN 2412-4176 (Print)
Ukrainian |  English

Процедура Рецензування

Збірник «Каталіз за нафтохімія» використовує процедуру подвійної анонімності при рецензуванні, що означає, що особи рецензента і автора приховані від інших рецензентів до, під час і після процесу незалежного рецензування.

Всі матеріали, що надходять до редакції, підлягають рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії збірнику або фахівці відповідної галузі. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень статтю може бути відхилено або повернуто автору (-ам) на доопрацювання. Після внесення авторами змін відповідно до зауважень рецензентів стаття приймається до друку.

Редколегія залишає за собою право не публікувати статті, які не відповідають тематиці збірнику, не містять нові експериментальні й теоретичні результати, а також статті, що були виконані з порушенням етичних норм (наприклад, конфлікти між авторами чи між авторами й організацією, плагіат тощо).

Невиконання правил оформлення рукопису є підставою для повернення його автору (-ам) для доопрацювання, виправлення або скорочення.

Після рецензування рукопис надсилається контактному автору статті для внесення необхідних виправлень. Після доробки статті автори зобов’язані дати відповідь на всі зауваження, і разом із виправленнями (в електронному вигляді) повернути до редакції. Строки доробки не можуть перевищувати 10 днів для авторів із України та 1 місяці для авторів з інших країн.

Після макетування прийнятої до друку статті, відповідальному автору електронною поштою надсилають коректуру для остаточного узгодження. Автор має направити свої поправки протягом 3 робочих днів від дати відправлення листа редакцією. Якщо редакція не одержує авторську відповідь протягом зазначеного терміну, статтю друкують у незміненому вигляді. Після цього жодні подальші виправлення з боку автора неможливі.