Науково-теоретичний та науково-технічний збірник
ISSN 2707-5796 (Online), ISSN 2412-4176 (Print)
Ukrainian |  English

“Каталіз та нафтохімія”

Науково-теоретичний та науково-технічний збірник загальнодержавної та зарубіжної сфери розповсюдження

https://doi.org/10.15407/kataliz

Скорочена назва: Katalìz ta naftohìmìâ
Назва видання іншими мовами: Catalysis and petrochemistry
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ №24260-14100 ПР від 22.01.2020
Журнал включено до категорії «Б» «Переліку електронних наукових фахових видань"
наказ МОН №886 від 02.07.2020
Періодичність видання: 1-4 рази на рік
Мови видання – українська і англійська.

Тематична спрямованість – нагальні питання каталізу, розробка нових каталізаторів та технологічних процесів, аналіз фундаментальних і прикладних аспектів сучасної нафтохімії, досягнення основного органічного синтезу на базі викопної та поновлювальної сировини.
«Каталіз та нафтохімія» приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті, що узагальнюють експериментальні та теоретичні дослідження; інформацію щодо проведених конференцій, семінарів; короткі повідомлення, які відповідають тематиці збірника.
Збірник видається з січня 1994 р.

Співзасновники

Національна академія наук України
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Національний університет “Львівська політехніка”

Видавець

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря
Національної академії наук України

Редакційна політика

Редакційна колегія збірника «Каталіз та нафтохімія» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.
«Каталіз та нафтохімія» підтримує етичні принципи, викладені Комітетом з етики публікацій COPE, http://www.publicationethics.org/
Всі статті, що надходять до редакції, обов'язково проходять процедуру рецензування.

Збірник зареєстровано як наукове фахове видання (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2014 № 455 – хімічні науки, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 № 642 – технічні науки), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Збірник зареєстрований в наукометричній системі Google Scholar, внесений до бази даних Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, “Наукова періодика України”, “Україніка наукова”.

Конфлікт інтересів

Важливою є надійність статей, отже, слід уникати будь-якого конфлікту інтересів з боку автора, рецензента або редактора. Автори, рецензенти або редактори повинні, коли це стосується змісту, що розглядається або публікується, заявляти про свої інтереси та приналежності, щоб редакцією могли бути прийняті відповідні заходи. Одним із заходів, які редакційна колегія може вжити при виникненні конфлікту інтересів, є заміна осіб, які беруть участь у рецензуванні статті. Однак існування конфлікту інтересів не повинно заважати тому, щоб хтось був включений до списку авторів, якщо вони мають право на авторство.

Порушення та авторські права

У випадках спотворення інформації в опублікованій статті через помилки, «Каталіз та нафтохімія» має право публікувати «виправлення» (errata), незалежно від причини помилки. Аналогічно, «Каталіз та нафтохімія» має право публікувати «відкликання», якщо робота виявилася шахрайською або «висловлення занепокоєння», коли існує підозра щодо порушень. Залежно від ступеню порушення, можливе звернення до установи, яку представляє автор, і автору може бути відмовлено у публікаціях в «Каталіз та нафтохімія» протягом певного часу.

Плагіат або дублювання іншого тексту заборонено, навіть якщо це більш рання публікація автора. Плагіат включає в себе незаконне присвоєння або крадіжку інтелектуальної власності шляхом копіювання чужого твору. Тому автори повинні уникати дублювання чужого дослідження і завжди повинні чітко зазначати джерело їхньої інформації. Спосіб посилань на джерела викладено у правилах оформлення статей в «Каталіз та нафтохімія». «Каталіз та нафтохімія» має право відмовити у публікації статей, у яких підозрюють дублювання чужої роботи.

Політика відкритого доступу

Збірник «Каталіз та нафтохімія» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи приорітетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу. Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов'язковим зазначенням авторства.

Поточний номер

№ 31 - 2021 р.

Читати далі

Останні новини