Influence of addition of exomodified carbon nanospheres on the structuration in ethanol motor fuels
Article PDF

Keywords

ethanol fuel
carbon nanoscale spheroidal clusters
performance and ecological properties of the fuel

How to Cite

Polunkin, E., Pyliavskyi, V., Gaidai, O., Melnykova, S., Spaska, O., & Matveeva, I. V. (2021). Influence of addition of exomodified carbon nanospheres on the structuration in ethanol motor fuels. Catalysis and Petrochemistry, (31), 62-68. https://doi.org/10.15407/kataliz2021.31.062

Abstract

The work is devoted to elucidation of a general mechanism of action of exomodified carbon nanospheres (CNOs – Brn nanoonions) on different physicochemical and chemmotological properties of ethanol motor fuels. The formation of supramolecular solvate groups in organic media is explained by the participation of different forces of intermolecular interaction, the main of which are polarization and orientation, as well as donor-acceptor forces of interaction of nanospheres with the environment.
The concept of creation in an organic medium of solvation formations - domains, the size of which, determined by the method of photon correlation laser spectroscopy, varies from 21 to 1000 nm, depending on the chemical nature of the solvent - is proposed and substantiated. For ethanol, the size of such formations was ~ 400 nm, which significantly exceeds the size of individual particles of the additive. It is established that to improve the operational characteristics of ethanol fuel it is enough to introduce low concentrations (10-3 - 10-2 %, wt.) of synthesized brominated nanoparticles.
It is shown that the change of the microheterogeneous structure of fuels affects the change of its physicochemical and operational characteristics: the dielectric constant and hydrophobicity of the medium decrease, the saturated vapor pressure increases, which improves the starting properties of the fuel; hydrophobization of the environment helps to reduce the corrosive properties of ethanol fuel per unit, as a result of which additional introduction of a corrosion inhibitor is not required; the bearing capacity of the fuel in the presence of brominated nanoparticles increases by 1.5 times compared to the base fuel with a corresponding decrease in damage to the metal surface of the friction pairs.
It is the rearrangement of the secondary supramolecular structure of fuels in the presence of brominated carbon nanospheres that explains the multifunctionality of their influence on the physicochemical and chemmotological properties of ethanol motor fuels.

https://doi.org/10.15407/kataliz2021.31.062
Article PDF

References

Polunkin Ye. V., Pylyavs'kyy V. S., Kamenyeva T. M., Shelud'ko Ye. V. Karbonovi sferoyidal'ni polisharuvati nanoklastery yak perspektyvni bahatofunktsional'ni prysadky do motornykh palyv. Problemy resursu i bezpeky ekspluatatsiyi konstruktsiy, sporud ta mashyn. 2015. 200-205.

Gaidai O., Bereznitsky Ya., Himach N., Pylyavskiy V., Polunkin Ye. Vplyv prysadok na osnovi nanorozmirnykh sferoyidal'nykh karbonovykh klasteriv na ekspluatatsiyni vlastyvosti etanol'nykh benzyniv. Problemy khimmotolohiyi. Teoriya ta praktyka ratsional'noho vykorystannya tradytsiynykh i al'ternatyvnykh palyvno-mastyl'nykh materialiv: monohrafiya. 2017. 35-42

Hayday O.A., Himach N.Yu., Pylyavs'kyy V.S., Polunkin Ye. V. Novi pidkhody do stvorennya al'ternatyvnykh motornykh palyv z ponovlyuvanoyi syrovyny. ScienceRise. 13-21 https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.71955

Danilov A.M. Primeneniye prisadok v toplivakh: Spravochnik. 2010. 368 p

Kuliyev A.M. Khimiya i tekhnologiya prisadok k maslam i toplivam. 2-ed. 1985. 312 p

Frolova K.V. Sovremennaya tribologiya: itogi i perspektivy. 2008. 480 p

Bartelmess J., Giordani S. Carbon nano-onions (multi-layer fullerenes): chemistry and applications. Beilstein J. Nanotechnol. 2014. 1980-1998 https://doi.org/10.3762/bjnano.5.207

Boguslavskiy L.Z., Nazarova N. S., Vinnichenko D.V., Rud' A.D., Kyryan I.M., Zelinskaya G.M. Sintez nanougleroda vysokochastotnym razryadno-impul'snym metodom. Nanosystemy, nanomaterialy, nanotekhnolohiyi. 2012. 159-167

Tsyvadze A.Yu., Abrosymov V.K., Kyselev M. H. Strukturnaya samoorganizatsiya v rastvorakh i na granitse razdela faz. 2008. LKI. 544 р

Franks F. Water: A Matrix of Life, 2nd Edition (London: Royal Society of Chemistry). 2000. 238 p

Krestov G.A. Termodinamika protsessov v rastvorakh. 1984. Leningrad: Khimiya. 272 p

Raykhardt K. Rastvoriteli i effekty sredy v organicheskoy khimii. 1991. Moskva: Mir. 763 p

Bokris D. Sovremennyye aspekty elektrokhimii. 1967. Moskva: Mir. 512 p

Moskva V.V. Rastvoriteli v organicheskoy khimii. Sorosovskiy obrazovatel'nyy zhurnal. 1999. 44-50

Nikol'skiy B.P. Spravochnik khimika. Leningrad: Khimiya. 1966. T.1. 1072 p

Stepanova T.P., Karpenko Ye.D., Kapralova V.M. Dipol'nyye momenty N-metilpirrolidona v zhidkom sostoyanii i v razbavlennom vodnom rastvore. Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti SPbGPU. Fiziko-matematicheskiye nauki. 2013. 112-117

Haidai O., Pilyavskiy V., Shelud'ko Ye., Polunkin Ye. Improvement of performance characteristics of ethanol motor fuels through use of additives based on nanoscale carbon clusters. EUREKA: Physics and Engineering. 2016. 3-10 https://doi.org/10.21303/2461-4262.2016.00213

Pentina Yu. A. Fizika i khimiya tverdogo sostoyaniya organicheskikh veshchestv. Moskva: Mir. 1967. 738 p

Shchur D.V., Matysyna Z.A., Zahynaychenko S.Yu. Uglerodnyye nanomaterialy i fazovyye prevrashcheniya v nikh. Dnepropetrovsk.: Nauka i obrazovaniye. 2007. 680 p

Sedel'nikova O. V., Bulusheva L. G., Okotrub A.V. Vliyaniye defektov uglerodnoy setki na staticheskuyu polyarizuyemost' fullerenov. Fizika tverdogo tela. 2009. 815-821

Shirinkin S.V., Shaposhnikov A.A., Volkova T.O., Andrievskiy G.V., Davydovskiy A.G. Gidratirovannyy fulleren kak ínstrument dlya ponimaniya roli osobykh strukturnikh svoystv vodnoy sredy zhivogo organizma dlya yego normal'nogo funktsionirovaniya. Nauchnyye vedomosti BelGU: Yestestvennyye nauki. 2012. 122-130

Zheng J.M., Chin W.C., Khijniak E.Jr., Pollack G.H. Surfaces and interfacial water: evidence that hydrophilic surfaces have long-range impact. Adv. Colloid. Interface. Sci. 2006. 19-21 https://doi.org/10.1016/j.cis.2006.07.002

Kovalev P.G., Khliyan M.D. Fizika (Molekulyarnaya fizika. Elektrodinamika). Rostov-na-Donu: Izdatel'stvo Rostovskogo universiteta. 1975. 264 p