In memory of Professor Zoryan Pikh
PDF (Українська)

How to Cite

., . (2021). In memory of Professor Zoryan Pikh. Catalysis and Petrochemistry, (32), 108. Retrieved from https://kataliz.org.ua/index.php/journal/article/view/71

Abstract

Pih.png

(25.06.1950 – 18.11.2021)

Відійшов у вічність завідувач кафедри технології органічних продуктів Національного університету «Львівська Політехніка», багаторічний член редколегії «Каталіз та нафтохімія» Зорян Григорович Піх.

Редколегія збірнику «Каталіз та нафтохімія» з глибоким сумом сповіщає про раптову смерть завідувача кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних технологій, проректора з наукової роботи (2007–2014 років) Національного університету «Львівська політехніка», заслуженого діяча науки і техніки України, доктора хімічних наук, професора Зоряна Григоровича Піха.

Редколегія збірнику «Каталіз та нафтохімія» з глибоким сумом сповіщає про раптову смерть завідувача кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних технологій, проректора з наукової роботи (2007–2014 років) Національного університету «Львівська політехніка», заслуженого діяча науки і техніки України, доктора хімічних наук, професора Зоряна Григоровича Піха.

Знаний фахівець кінетики, механізмів реакцій окиснення органічних сполук, математичного опису та методології дослідження складних хімічних реакцій та процесів був автором 300 наукових публікацій, 14 патентів на винаходи, підручника і співавтором 8 навчальних посібників. Під багатолітнім керівництвом Зоряна Григоровича кафедра технології органічних продуктів Львівської політехніки працювала над дослідженнями теоретичних основ створення високоефективних ініціюючих та каталітичних систем для процесів селективних перетворень органічних сполук із метою одержання мономерів і полімерів

Як проректор з наукової роботи Зорян Григорович докладав чимало зусиль і праці для налагодження співпраці Львівської політехніки з HAH України, організування міжнародної наукової співпраці, впровадження нових підходів до організації і виконання наукових робіт та прикладних розробок університету, напрацювання та впровадження концепції інтеграції науки і освіти, інформаційного забезпечення наукових досліджень.

Зорян Григорович залишиться в пам’яті багатьох як мудрий керівник та педагог, Людина з високими моральними принципами та цінностями. Вічна йому пам’ять.

PDF (Українська)