In memory of V.I. Kashkovskyi
PDF (Українська)

How to Cite

., . (2021). In memory of V.I. Kashkovskyi. Catalysis and Petrochemistry, (32), 109. Retrieved from https://kataliz.org.ua/index.php/journal/article/view/72

Abstract

Kash.png

(08.11.1954 – 20.12.2021)

20 грудня 2021 р. на 68-у році життя пішов у вічність Кашковський Володимир Ілліч – талановитий вчений, кандидат хімічних наук, завідувач відділу органічного та нафтохімічного синтезу, заступник директора з наукової роботи Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України ім. В.П. Кухаря, член Редколегії «Каталіз та нафтохімія».

Володимир Ілліч Кашковський народився 8 листопада 1954 року в селі Шершні Вінницької області. Після закінчення в 1979 році хімічного факультету Київського державного університету ім.Тараса Шевченка був направлений на роботу в Сектор (Відділення) нафтохімії ІнФОВ АН УРСР (нині – ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України), де за 42 роки пройшов шлях від інженера-дослідника до заступника директора з наукової роботи.

В.І. Кашковський досліджував особливості цеолітного каталізу в процесах алкілування, а впродовж останніх десятиліть чільне місце в працях В.І. Кашковського зайняли розробка і впровадження цілої низки природоохоронних технологій – очищення питної води і стоків різного походження, переведення у нерозчинний стан і утилізація високотоксичних фільтратів на звалищах твердих побутових відходів, зневоднення мулів і очищення стічних вод на Бортницькій станції аерації, розробка технології переробки відходів рослинництва і зольних залишків теплових електростанцій як дешевої і, практично, невичерпної сировини для одержання високочистих діоксиду і карбіду кремнію.

Основні результати наукової діяльності В.І. Кашковського опубліковано у 300 науковопопулярних публікаціях із них110 наукових статтей, 3 монографії, 45 патентів і авторських свідоцтв на винаходи.

Інтенсивний творчий пошук Володимир Ілліч вміло поєднував з науково-організаційною діяльністю і підготовкою наукової зміни. Створена ним у відділі молодіжна група, членів якої він з батьківською теплотою називав «мої парубки» (незалежно від статі), стала своєрідним інтелектуальним центром – генератором нових підходів і шляхів вирішення наукових і науковотехнічних завдань.

Попри велику завантаженість роботою Володимир Ілліч цікавився історією, слідкував за новинками художньої і публіцистичної літератури, багато читав, мав тонке почуття гумору. Вимогливий до себе і своїх підлеглих він відзначався доброзичливістю, толерантністю, надійністю, вмінням вислухати і зрозуміти іншого.

Пам’ять про Володимира Ілліча - надзвичайно світлу людину назавжди збережеться в серцях його учнів, колег, друзів, соратників.

PDF (Українська)