Науково-теоретичний та науково-технічний збірник
Ukrainian | Russian |  English

“Каталіз та нафтохімія”

Науково-теоретичний та науково-технічний збірник загальнодержавної та зарубіжної сфери розповсюдження

Тематична спрямованість – висвітлення нагальних проблем каталізу, загальних питань розробки нових каталізаторів, каталітичних процесів, оригінальних технологічних рішень в зазначених галузях, аналіз фундаментальних і прикладних аспектів сучасної нафтохімії, висвітлення досягнень основного органічного синтезу на базі нафти та розробки новітніх технологічних процесів.
В Збірнику публікуються статті провідних науковців України, Росії, Східної Європи, США, відомих фахівців нафтохімічної та нафтопереробної галузі і каталізу.
Збірник видається з січня 1995 р.
Мови видання – українська, російська і англійська.

Співзасновники

Національна академія наук України
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Національний університет “Львівська політехніка”

Збірник зареєстровано як наукове фахове видання (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2014 № 455 – хімічні науки, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 № 642 – технічні науки), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ№20065-9865ПР від 05.07.2013 р.

ISSN 2412-4176.

Поточний номер

№ 26 - 2017 р.

Читати далі

Останні новини